Wybrane instytucje:

 Urzędy Marszałkowskie:

  Urząd Marszałkowski w Łodzi

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 Urzędy Miejskie:

  Urząd Miasta Częstochowy

  Urząd Miejski w Głogowie

  Urząd Miasta Sosnowiec

  Urząd Miasta Mysłowice

Inne:

  Ministerstwo Finansów Warszawa

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

  Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice

  Regionalne Centrum Pomocy Społecznej Łódź